Hệ thống vườn rau lắp ghép

Hệ thống vườn rau lắp ghép

Hệ thống vườn rau lắp ghép là hệ thống module chậu trồng rau mới, với kích thước tùy chỉnh, làm bằng gỗ , kiểu dáng sang trọng.

Là một trong những chậu trồng rau thông minh với hệ thống tưới nước nhỏ giọt tự động, dễ dàng lắp ráp và di chuyển.

Giá bán: 880,000đ

Mua ngay

Hệ thống vườn rau lắp ghép là hệ thống module chậu trồng rau mới, với kích thước tùy chỉnh, làm bằng gỗ , kiểu dáng sang trọng. Là một trong những chậu trồng rau thông minh với hệ thống tưới nước nhỏ giọt tự động, dễ dàng lắp ráp và di chuyển.
Hệ thống vườn rau lắp ghép là hệ thống module chậu trồng rau mới, với kích thước tùy chỉnh, làm bằng gỗ nhựa composite, kiểu dáng sang trọng. Là một trong những chậu trồng rau thông minh với hệ thống tưới nước nhỏ giọt tự động, dễ dàng lắp ráp và di chuyển.   IMG_75711 Ưu điểm của vườn rau lắp ghép: – Làm bằng gỗ nhựa composite bền 20 năm – Lắp ráp đơn giản trong 1 phút, không cần dụng cụ và đinh ốc – Phụ kiện tưới nhỏ giọt đồng bộ đi kèm – Có thể mở rộng về 4 phía không giới hạn diện tích và không gian – Sắp xếp dễ dàng trong mọi điều kiện không gian – Giải pháp trồng rau đích thực để có rau ăn cho đô thị Vườn rau lắp ghép của Công ty TNHH Anpa Việt Nam cung cấp cho thị trường là hệ thống module chậu trồng rau mới, với kích thước tùy chỉnh, được làm làm bằng gỗ palet hoặc gỗ nhựa composite (tùy theo lựa chọn của khách hàng). Vườn rau lắp ghép có kiểu dáng sang trọng, được thiết kế theo kiểu vườn bằng, vườn luống, vườn hình (chữ U, chữ H, chữ L…) hoặc vườn bậc thang. Vườn rau lắp ghép Là một trong những chậu trồng rau thông minh được cung cấp với hệ thống tưới nước nhỏ giọt tự động, dễ dàng lắp ráp và di chuyển. Ưu điểm của vườn rau lắp ghép: 1. Đối với lựa chọn bằng gỗ palet – Làm bằng gỗ công nghiệp hoặc gỗ palet có độ bền trên 05 năm – Sử dụng đinh hoặc ke đóng và vít các góc để tạo hình – Phụ kiện tưới nhỏ giọt đồng bộ đi kèm – Có thể mở rộng về 4 phía không giới hạn diện tích và không gian – Sắp xếp dễ dàng trong mọi điều kiện không gian 2. Đối với lựa chọn bằng gỗ composit – Làm bằng gỗ nhựa composite bền 20 năm – Lắp ráp đơn giản trong 1 phút, không cần dụng cụ và đinh ốc – Phụ kiện tưới nhỏ giọt đồng bộ đi kèm – Có thể mở rộng về 4 phía không giới hạn diện tích và không gian – Sắp xếp dễ dàng trong mọi điều kiện không gian Sử dụng vườn rau lắp ghép của Công ty TNHH Anpa Việt Nam là một trong những Giải pháp thông minh để trồng rau cho năng suất và chất lượng cao đối với nhà phố.
 

Ưu điểm của vườn rau lắp ghép:– Làm bằng gỗ bền

– Lắp ráp đơn giản trong 1 phút, không cần dụng cụ và đinh ốc

– Phụ kiện tưới nhỏ giọt đồng bộ đi kèm

– Có thể mở rộng về 4 phía không giới hạn diện tích và không gian

– Sắp xếp dễ dàng trong mọi điều kiện không gian

– Giải pháp trồng rau đích thực để có rau ăn cho đô thị

Hệ thống vườn rau lắp ghép là hệ thống module chậu trồng rau mới, với kích thước tùy chỉnh, làm bằng gỗ nhựa composite, kiểu dáng sang trọng. Là một trong những chậu trồng rau thông minh với hệ thống tưới nước nhỏ giọt tự động, dễ dàng lắp ráp và di chuyển.   IMG_75711 Ưu điểm của vườn rau lắp ghép: – Làm bằng gỗ nhựa composite bền 20 năm – Lắp ráp đơn giản trong 1 phút, không cần dụng cụ và đinh ốc – Phụ kiện tưới nhỏ giọt đồng bộ đi kèm – Có thể mở rộng về 4 phía không giới hạn diện tích và không gian – Sắp xếp dễ dàng trong mọi điều kiện không gian – Giải pháp trồng rau đích thực để có rau ăn cho đô thị Vườn rau lắp ghép của Công ty TNHH Anpa Việt Nam cung cấp cho thị trường là hệ thống module chậu trồng rau mới, với kích thước tùy chỉnh, được làm làm bằng gỗ palet hoặc gỗ nhựa composite (tùy theo lựa chọn của khách hàng). Vườn rau lắp ghép có kiểu dáng sang trọng, được thiết kế theo kiểu vườn bằng, vườn luống, vườn hình (chữ U, chữ H, chữ L…) hoặc vườn bậc thang. Vườn rau lắp ghép Là một trong những chậu trồng rau thông minh được cung cấp với hệ thống tưới nước nhỏ giọt tự động, dễ dàng lắp ráp và di chuyển. Ưu điểm của vườn rau lắp ghép: 1. Đối với lựa chọn bằng gỗ palet – Làm bằng gỗ công nghiệp hoặc gỗ palet có độ bền trên 05 năm – Sử dụng đinh hoặc ke đóng và vít các góc để tạo hình – Phụ kiện tưới nhỏ giọt đồng bộ đi kèm – Có thể mở rộng về 4 phía không giới hạn diện tích và không gian – Sắp xếp dễ dàng trong mọi điều kiện không gian 2. Đối với lựa chọn bằng gỗ composit – Làm bằng gỗ nhựa composite bền 20 năm – Lắp ráp đơn giản trong 1 phút, không cần dụng cụ và đinh ốc – Phụ kiện tưới nhỏ giọt đồng bộ đi kèm – Có thể mở rộng về 4 phía không giới hạn diện tích và không gian – Sắp xếp dễ dàng trong mọi điều kiện không gian Sử dụng vườn rau lắp ghép của Công ty TNHH Anpa Việt Nam là một trong những Giải pháp thông minh để trồng rau cho năng suất và chất lượng cao đối với nhà phố.

Vườn rau lắp ghép của Công ty TNHH Anpa Việt Nam cung cấp cho thị trường là hệ thống module chậu trồng rau mới, với kích thước tùy chỉnh, được làm làm bằng gỗ palet hoặc gỗ nhựa composite (tùy theo lựa chọn của khách hàng). Vườn rau lắp ghép có kiểu dáng sang trọng, được thiết kế theo kiểu vườn bằng, vườn luống, vườn hình (chữ U, chữ H, chữ L…) hoặc vườn bậc thang. Vườn rau lắp ghép Là một trong những chậu trồng rau thông minh được cung cấp với hệ thống tưới nước nhỏ giọt tự động, dễ dàng lắp ráp và di chuyển.

Hệ thống vườn rau lắp ghép là hệ thống module chậu trồng rau mới, với kích thước tùy chỉnh, làm bằng gỗ nhựa composite, kiểu dáng sang trọng. Là một trong những chậu trồng rau thông minh với hệ thống tưới nước nhỏ giọt tự động, dễ dàng lắp ráp và di chuyển.   IMG_75711 Ưu điểm của vườn rau lắp ghép: – Làm bằng gỗ nhựa composite bền 20 năm – Lắp ráp đơn giản trong 1 phút, không cần dụng cụ và đinh ốc – Phụ kiện tưới nhỏ giọt đồng bộ đi kèm – Có thể mở rộng về 4 phía không giới hạn diện tích và không gian – Sắp xếp dễ dàng trong mọi điều kiện không gian – Giải pháp trồng rau đích thực để có rau ăn cho đô thị Vườn rau lắp ghép của Công ty TNHH Anpa Việt Nam cung cấp cho thị trường là hệ thống module chậu trồng rau mới, với kích thước tùy chỉnh, được làm làm bằng gỗ palet hoặc gỗ nhựa composite (tùy theo lựa chọn của khách hàng). Vườn rau lắp ghép có kiểu dáng sang trọng, được thiết kế theo kiểu vườn bằng, vườn luống, vườn hình (chữ U, chữ H, chữ L…) hoặc vườn bậc thang. Vườn rau lắp ghép Là một trong những chậu trồng rau thông minh được cung cấp với hệ thống tưới nước nhỏ giọt tự động, dễ dàng lắp ráp và di chuyển. Ưu điểm của vườn rau lắp ghép: 1. Đối với lựa chọn bằng gỗ palet – Làm bằng gỗ công nghiệp hoặc gỗ palet có độ bền trên 05 năm – Sử dụng đinh hoặc ke đóng và vít các góc để tạo hình – Phụ kiện tưới nhỏ giọt đồng bộ đi kèm – Có thể mở rộng về 4 phía không giới hạn diện tích và không gian – Sắp xếp dễ dàng trong mọi điều kiện không gian 2. Đối với lựa chọn bằng gỗ composit – Làm bằng gỗ nhựa composite bền 20 năm – Lắp ráp đơn giản trong 1 phút, không cần dụng cụ và đinh ốc – Phụ kiện tưới nhỏ giọt đồng bộ đi kèm – Có thể mở rộng về 4 phía không giới hạn diện tích và không gian – Sắp xếp dễ dàng trong mọi điều kiện không gian Sử dụng vườn rau lắp ghép của Công ty TNHH Anpa Việt Nam là một trong những Giải pháp thông minh để trồng rau cho năng suất và chất lượng cao đối với nhà phố.

Ưu điểm của vườn rau lắp ghép:

1. Đối với lựa chọn bằng gỗ palet

– Làm bằng gỗ công nghiệp hoặc gỗ palet có độ bền trên 05 năm

– Sử dụng đinh hoặc ke đóng và vít các góc để tạo hình

– Phụ kiện tưới nhỏ giọt đồng bộ đi kèm

– Có thể mở rộng về 4 phía không giới hạn diện tích và không gian

– Sắp xếp dễ dàng trong mọi điều kiện không gian

Hệ thống vườn rau lắp ghép là hệ thống module chậu trồng rau mới, với kích thước tùy chỉnh, làm bằng gỗ nhựa composite, kiểu dáng sang trọng. Là một trong những chậu trồng rau thông minh với hệ thống tưới nước nhỏ giọt tự động, dễ dàng lắp ráp và di chuyển.   IMG_75711 Ưu điểm của vườn rau lắp ghép: – Làm bằng gỗ nhựa composite bền 20 năm – Lắp ráp đơn giản trong 1 phút, không cần dụng cụ và đinh ốc – Phụ kiện tưới nhỏ giọt đồng bộ đi kèm – Có thể mở rộng về 4 phía không giới hạn diện tích và không gian – Sắp xếp dễ dàng trong mọi điều kiện không gian – Giải pháp trồng rau đích thực để có rau ăn cho đô thị Vườn rau lắp ghép của Công ty TNHH Anpa Việt Nam cung cấp cho thị trường là hệ thống module chậu trồng rau mới, với kích thước tùy chỉnh, được làm làm bằng gỗ palet hoặc gỗ nhựa composite (tùy theo lựa chọn của khách hàng). Vườn rau lắp ghép có kiểu dáng sang trọng, được thiết kế theo kiểu vườn bằng, vườn luống, vườn hình (chữ U, chữ H, chữ L…) hoặc vườn bậc thang. Vườn rau lắp ghép Là một trong những chậu trồng rau thông minh được cung cấp với hệ thống tưới nước nhỏ giọt tự động, dễ dàng lắp ráp và di chuyển. Ưu điểm của vườn rau lắp ghép: 1. Đối với lựa chọn bằng gỗ palet – Làm bằng gỗ công nghiệp hoặc gỗ palet có độ bền trên 05 năm – Sử dụng đinh hoặc ke đóng và vít các góc để tạo hình – Phụ kiện tưới nhỏ giọt đồng bộ đi kèm – Có thể mở rộng về 4 phía không giới hạn diện tích và không gian – Sắp xếp dễ dàng trong mọi điều kiện không gian 2. Đối với lựa chọn bằng gỗ composit – Làm bằng gỗ nhựa composite bền 20 năm – Lắp ráp đơn giản trong 1 phút, không cần dụng cụ và đinh ốc – Phụ kiện tưới nhỏ giọt đồng bộ đi kèm – Có thể mở rộng về 4 phía không giới hạn diện tích và không gian – Sắp xếp dễ dàng trong mọi điều kiện không gian Sử dụng vườn rau lắp ghép của Công ty TNHH Anpa Việt Nam là một trong những Giải pháp thông minh để trồng rau cho năng suất và chất lượng cao đối với nhà phố.

2. Đối với lựa chọn bằng gỗ composit

– Làm bằng gỗ nhựa composite bền 20 năm

– Lắp ráp đơn giản trong 1 phút, không cần dụng cụ và đinh ốc

– Phụ kiện tưới nhỏ giọt đồng bộ đi kèm

– Có thể mở rộng về 4 phía không giới hạn diện tích và không gian

– Sắp xếp dễ dàng trong mọi điều kiện không gian

Sử dụng vườn rau lắp ghép của Công ty TNHH Anpa Việt Nam là một trong những Giải pháp thông minh để trồng rau cho năng suất và chất lượng cao đối với nhà phố.

Hệ thống vườn rau lắp ghép là hệ thống module chậu trồng rau mới, với kích thước tùy chỉnh, làm bằng gỗ nhựa composite, kiểu dáng sang trọng. Là một trong những chậu trồng rau thông minh với hệ thống tưới nước nhỏ giọt tự động, dễ dàng lắp ráp và di chuyển.   IMG_75711 Ưu điểm của vườn rau lắp ghép: – Làm bằng gỗ nhựa composite bền 20 năm – Lắp ráp đơn giản trong 1 phút, không cần dụng cụ và đinh ốc – Phụ kiện tưới nhỏ giọt đồng bộ đi kèm – Có thể mở rộng về 4 phía không giới hạn diện tích và không gian – Sắp xếp dễ dàng trong mọi điều kiện không gian – Giải pháp trồng rau đích thực để có rau ăn cho đô thị Vườn rau lắp ghép của Công ty TNHH Anpa Việt Nam cung cấp cho thị trường là hệ thống module chậu trồng rau mới, với kích thước tùy chỉnh, được làm làm bằng gỗ palet hoặc gỗ nhựa composite (tùy theo lựa chọn của khách hàng). Vườn rau lắp ghép có kiểu dáng sang trọng, được thiết kế theo kiểu vườn bằng, vườn luống, vườn hình (chữ U, chữ H, chữ L…) hoặc vườn bậc thang. Vườn rau lắp ghép Là một trong những chậu trồng rau thông minh được cung cấp với hệ thống tưới nước nhỏ giọt tự động, dễ dàng lắp ráp và di chuyển. Ưu điểm của vườn rau lắp ghép: 1. Đối với lựa chọn bằng gỗ palet – Làm bằng gỗ công nghiệp hoặc gỗ palet có độ bền trên 05 năm – Sử dụng đinh hoặc ke đóng và vít các góc để tạo hình – Phụ kiện tưới nhỏ giọt đồng bộ đi kèm – Có thể mở rộng về 4 phía không giới hạn diện tích và không gian – Sắp xếp dễ dàng trong mọi điều kiện không gian 2. Đối với lựa chọn bằng gỗ composit – Làm bằng gỗ nhựa composite bền 20 năm – Lắp ráp đơn giản trong 1 phút, không cần dụng cụ và đinh ốc – Phụ kiện tưới nhỏ giọt đồng bộ đi kèm – Có thể mở rộng về 4 phía không giới hạn diện tích và không gian – Sắp xếp dễ dàng trong mọi điều kiện không gian Sử dụng vườn rau lắp ghép của Công ty TNHH Anpa Việt Nam là một trong những Giải pháp thông minh để trồng rau cho năng suất và chất lượng cao đối với nhà phố.

 

Cảm ơn bạn đã phản hồi. Chúng tôi sẽ kiểm duyệt trước khi đăng. Mời bạn tiếp tục truy cập website.

Sản phẩm cùng chuyên mục

hỗ trợ khách hàng

Bán hàng miền Bắc

0972.188.011

Bán hàng miền Nam

01233545616

 • Tư vấn kỹ thuật: 
 • 0911.321.368

 

Bản đồ